LEDA Medical A/S

Vi har kontor / lager i Brumunddal og samarbeider med noen av de største produsentene innen de forskjellige varegruppene i  verden.

Kvalitet, service og miljø er det vi vektlegger mest. Alle varer er CE merket, og alle produkter har nødvendige sertifikater og godkjenninger.

Vi selger utstyr/materiell til:

  • sykehus
  • legekontor
  • laboratorier
  • sykehjem
  • hjemmesykepleie

Vi tilbyr produkter innen:

Urologi – Norge og Sverige
Anestesi/intensivutstyr – sykehus i Norge
Forbruksmateriell til legekontor – Hedemark og Oppland